Ibhuntshile Imizamo kaNdlunkulu uMaDlamini Enkantolo

Written by on 12 January, 2022

By: Bongani Gina

Ziyaqhubeka nokuqhuthana amakhizane ezaseNdlunkulu enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu, njengoba kade kulalelwe isicelo esafakwa nguNdlunkulu uMaDlamini ongunkosikazi wokuqala weSilo esesakhothama.

Emaphepheni enkantolo, uMaDlamini uthi ufuna inkantolo imnike ilungelo lokuthi athathe ingxenye yakho konke okushiywe yiSilo uZwelithini njengoba ethi nguyena unkosikazi wokuqala owashada ngokomshado ohlanganisa amafa.

Kushikisha ufudu kulelicala eliqhubeka eMaritzburg.

Lelicala kuke kwaphoqa ukuba lihlehliswe ngoDecember lahlehliselwa usuku lwangomhlaka 11 January, njengoba ijaji elilingamele u-Isaac Madondo oyiphini lenhloko yamajaji kulesifundazwe abe engemuhle kahle empilweni.

Ngaphandle kwalelicala likaNdlunkulu uMaDlamini, kunelinye elifawke ngamadodakazi akhe uMaDlamini okunguMntwana uNtandoyenkosi kanye noNtombizosuthu, abafuna incwadi yefa eyashiywa yiSilo ithathwe njengengekho emthethweni njengoba bekholelwa ngukuthi isignature yeSilo yakokotelwa kulencwadi.

NoMntwana uMbonisi naye wababela kuyo lenkantolo efisa ukuba ivimbe ngokushesha ukugcotshwa kweSilo uMisuzulu, okwabe sekuhlambekiselwa ukuthi kungenzeka ngoDecember esiphuma kuwo nokugcine kungenzekanga.

Isilo uMisuzulu kanye noNdunankulu kaZulu Inkosi uMangosuthu Buthelezi yibona abangabamangalelwa kulamacala kanti bamelwe zingqwele zabammeli abahlonishwayo kulesfundazwe okungu advocate Griffith Madonsela kanye no Advocate Musa Ntsibande.

Khonamanjalo, ijaji uMadondo usichithile isicelo sethimba elimele uNdlunkulu uMaDlamini sokuba ashenxe ukuphatha lelicala njengoba bemusola ngokuthi naye wabe eyisihambeli ngesikhathi kugcangcelwa iSilo uZwelithini sigcangcelwa uNdlunkulu uKaMafu.


Gagasi FM

What You Want to HearBackground