Ukushadisa Abazali Abangasekho Emhlabeni | IndabaYeSintu with Alex Mthiyane

Ngokwesintu kukhona lento yokuthi abazali bakho uma bashona bengashadile, awukwazi wena ukushada ungakakabashadisi bona. Ngabe lokhu kuyiqiniso elingakanani? What if bebengabhekani besaphila? Isiko noma umkhuba? Ongoti besintu bakhona ukuphendula yonke lemibuzo.

Gagasi FM

What You Want to HearBackground