China

Ithimba eliqwashisa nge coronavirus esfundeni sase Mkhanyakude enyakatho yesfundazwe, aliwuvali umlomo ngobunuku elibufice kwesinye sezitolo kwaHlabisa. Lelithimba belifaka phakathi nomeya waseMkhanyakude, uSolomon Mkhombo, owase Mtuba, uVelangenkosi Gumede, kanye nowase Big5 Hlabisa uComfort Khumalo. Kulestolo sabomdabu wase China, lelithimba lithole izimpahla zokugqoka zangaphansi zinekwe ekudleni okudayiselwa abantu kanye namanzi okugeza abengachithiwe. Listen here: Podcast stream by […]

The Department of Health says port of entry personnel have been prepared to scan people arriving into the country for the coronavirus. This as the the virus continues to spread across the globe. The number of people killed worldwide by the coronavirus has exceeded 3000 with almost 90 000 confirmed cases. There are reports that […]

Ungqongqoshe wezempilo, uZweli Mkhize, usenxuse izakhamuzi zakuleli ukuba zingathuki kakhulu kulandela ukutholwa ababili bakuleli benegciwane leCoronavirus ezweni laseJapan. UMkhize uthi laba bazohlala kuleliyalizwe njengoba bezolashelwa khona. Uthi uhlelo olubizwa ngequarantine lokuqinisekisa ukuthi abanye abantu abatheleleki luzokwenziwa kubobonke abantu abangu 151 bakuleli ababuyayo ezweni laseChina ngaphambi kokuba baye emakhaya abo. UMkhize ugcizelele ukuthi laba ababili bayoze […]


Gagasi FM

What You Want to HearBackground