Jozini

The case against Jozini truck driver, Sipho Ntuli, who crashed into a number of people in the small town in northern KZN has again been postponed. Ntuli appeared in the Umbombo Magistrate’s Court, only for the case to move to another day angering masses of community members. The truck driver has been charged with driving […]

The police have confirmed that the driver of a truck that ploughed into people and cars in Jozini north of the province had exceeded the legal blood alcohol limit. Eight people were killed while 30 others were injured in this incident. It is believed that the driver lost control of the articulated truck and ploughed […]

Umphakathi waseJozini enyakatho yesfundazwe awukawuvuli wonke umgwaqo owuvale ngamatshe ubhikishela ukwebiwa kwezimoto ziweliselwe eMozambique. Abashayeli bezimoto bathi kuhambeka kanzima kulomgwaqo kanti ezinye ziphantshelwa ngamasondo. Lomphakathi uthi uzoze uwukhulule kahle lomgwaqo uma uhulumeni usubanike izimpendulo zokuthi zizobuya nini izimoto zabo. Kanti namhlanje izakhamuzi zakuleyandawo zihlangene nondunankulu wasfundazwe, uSihle Zikalala, ukuxazulula lenkinga. uMthokozisi Manqele uyasibikela: https://iono.fm/e/831369 By: […]

Imbhikisho ehambisana nodlame eqhutshwa ngamalungu omphakathi akhalaza ngokwebelwa izimoto eJozini, isikapakele naKwaMhlabuyalingana eNyakatho yesfundazwe. Lembhikisho iyaqhubeka yize ugqongqoshe wezokuphepha nokuvikelwa komphakathi kulesfundazwe, uBheki Ntuli, efike kulomphakathi wacela ukunikwa amaviki amabili okulungisa izikhalo zawo. Kanti kumanje imigwaqo yaseManguzi naseSkhemelele isivaliwe nayo kodwa abaholi balo mbhikisho ababonakala emigwaqweni. Listen here: Content hosted by iono.fm By: Mthokozisi Manqele

Owesilisa oyinyanga edumile eJozini enyakatho yesfundazwe osanda kushaywa abulawe amalungu omphakathi sekuvele ukuthi ubevele efunwa uthuli amalungu alomphakathi abemsola ngokweba izinkomo. Ushlalo we CPF kuleyandawo, uJoseph Ngubane, usetshele izindaba zeGagasiFM ukuthi abasincomi neze isenzo salomphakathi sokuzithathela umthetho ngezandla. Umufi, uThemba Thwala, obedume ngelikaQameletsheni ushonele endleleni ebheke eMsiyane Clinic, kanti kuze kube manje akukaboshwa muntu ngalesigameko […]

By: Mthokozisi Manqele   Oyinhloko yomnyango wamaphoyis’ omgwaqo kuMasipala waseJozini enyakatho yesfundazwe, uZama Ngwane Khumalo, usexwayise bonke abashayeli emgwaqeni kule nyanga yezokuthutha ukuthi bagawule babheke. Lokhu kuza njengoba kuzoqala kusebenz’ umthetho wokuphuc’ abashayeli abephula imithetho amaphoyinti angaholela ekutheni bagcine bephucwe nezincwadi zokushayela. Lo mthetho uhlose ukuthi bonke abashayela budedengu baqaliswe phansi bayofundel’ ukushayela. uNgwane Khumalo, […]

By: Mthokozisi Manqele Uphiko lwabesfazane lwe IFP eJozini enyakatho yesfundazwe, seluphonsele umnyango wezokuphepha inselelo ukuthi uthathe isinqumo sokuthi kuvalwe zonke izindawo ezisemphakathini ezidayisa utshwala kuze kuse. Loluphiko luthi lezindawo zigcina seziyizidleke zabadlwenguli. uSihlalo weWomen’s brigade, uNobuhle Jobe, usho kanje njengoba kade benemashi yokukhuza isihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane eJozini. UJobe uthi leyandawo ingezinye zezindawo zakulesfundazwe ezinezigameko […]


Gagasi FM

What You Want to HearBackground