lockdown

Cabinet has extended the national state of disaster to the 15th of next month. There was, however, no mention of taking the county to alert level one, as was hinted about by president, Cyril Ramaphosa, this week. At their latest virtual meeting, ministers welcomed the drop in the number of new confirmed Covid-19 cases over […]

Umengameli, uCyril Ramaphosa, uthi yize izibalo zikhomba ukuthi kuyehla ukusabalala kwegciwane iCovid-19 kulelizwe kodwa lokhu akusho ukuthi seliphelile noma ngeke lisagulisa muntu. Usho kanjena ephendula imibuzo yabahleli bezindaba esithangamini se-SANEF ngezobuchwepheshe. Lesithangami sinikeze abezindaba ithuba lokumbuza ngezinkinga ezahlukene ezikhona ezweni okubalwa ezomnotho, Covid-19, inkohlakalo, ezempilo, kanjalo nesihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besimame nabantwana. URamaphosa uthi izakhamuzi kuzomele […]

Icala elibhekene namaciko angu 30 akulesifundazwe, aboshwa ngesonto elidlule ngesikhathi eqhuba umkhankaso wokunxusa umengameli ukuba avule izwe ngokuphelele, selihlehliselwe umhlaka 23 October. Lamaciko avala umgwaqo uN3 ngasenxanxatheleni yezitolo iPavillion, ebhikisha ekhala ngendlala njengoba imicimbi kanye namakhonsathi kungakavulwa namanje ngaphansi kuka level-2 welockdown. Omunye walabo abalwela ukuvulwa kwezwe uKgulo daGuru uthi phakathi kwezinye izinto abazifunayo ukuba […]

Ungoti wezomnotho, uJabulani Khanyile, uthi umnotho walelizwe usazothwala kanzima ngisho izwe lingehlela kuLevel 1. Izolo ungqongoshe wezempilo, uZweli Mkhize, utshele abezindaba ukuthi lelizwe selingehlela esigabeni esilandelayo seLockdown njengoba isbalo sabantu abatheleleka ngeCovid-19 sehla. Kusukela ekuqaleni kwalenyanga isbalo sabantu abatheleleka ngaleligciwane siyehla. uKhanyile uthi into ezokwenza kubenzima yilemali elahleke ngesikhathi kuliwa neCoronavirus. Listen here: Podcast stream […]

The latest data from Statistics South Africa which shows a massive decline in the gross domestic product is an indication that the country has fallen deeper into recession. GDP, which is the total value of goods and services produced in the country has dropped by 51% in the second quarter of this year. The massive […]

Ungqongqoshe wezemfundo kulesfundazwe uKwazi Mshengu uthi usejube inhloko yomnyango ukuba ihambele isikole osekusabalele ivideo yabafundi baso bebiza ungqongqoshe kazwelonke ngegama besho ukuthi bona bazele ukudla nje esikoleni abanendaba nokunye. Laba bafundi babafana ababonakala bedla amasi eskoleni besebenzisa amaruler kanye nezikhwama zamafoni kanti futhi babonakala bengayigcini imithetho yelockdown efaka ukuziqhelelanisa nabanye kanye nokugqoka izifonyo. uMshengu uthi […]

Usekela kanobhala jikelele we-ANC, uJessie Duarte, usegxeke izigameko ezilokhu zibikwa zokuhlukunyezwa kwezakhamuzi ngamaphoyisa kanye namasosha selokhu kwaqala ukuvalwa kwezwe ngoMashi. UDuarte uthi ukuvalwa kwezwe akusho ukuthi amaphoyisa kanye namasosha kumele azithathele umthetho ezandleni ngokuhlukumeza abantu asuke ebasola ngokungayilandeli imithetho yelockdown. Uthi ukushona komlisa waseSoweto eGauteng owashaywa ngamasosha emzini wakhe kushiye isithombe esimbi ngalemibutho emphakathini. Listen […]

Ungqongqoshe ehhovisini likamengameli, uJackson Mthembu, uthi izakhamuzi aziqhubeke zilandele umthetho weLockdown njengoba uhulumeni ezosidlulisa isinqumo senkantolo iNorth Gauteng High Court sokuthi ueminye yemithetho kalevel 3 no 4 we lockdown ayikho emthethweni. uMthembu ubethulela abezindaba umbiko emva komhlangano wekhambinethi ePitoli. Umthetho weLockdown level 3 kanye no-4 awukuvumeli ukuba abantu abangaphezu kuka-50 bahlangane, futhi nogwayi awuvumelekile ukuba […]

Inkantolo ephakeme ePitoli isikhiphe isinqumo sokuthi noma ngubani othalakala eneCoronavirus akaphoqelekile ukubekwa ezikhungweni zikahulumeni zokuhlukaniswa. Lokhu kulandela ukuthi inhlangano i-Afriforum iqonde enkantolo ukulwisana nemithetho yokuhlaliswa kwabantu ngenkani ezikhungweni ezihlelwe uhulumeni uma beguliswa yilesifo. Lenhlangano ithi iyasemukela isinqumo senkantolo ngoba uhulumeni akanalo ilungelo lokuphoqa abantu ukuthi bayohlala ezibhedlela ezihlelelwe ukugcina abaneCoronavirus uma bengakwazi ukuzihlukanisa bona nabantu […]

Tax Justice South Africa has welcomed a High Court judgment that declared some of the lockdown regulations invalid and unconstitutional. The organisation has urged President, Cyril Ramaphosa, to lift the ban on the sale of cigarettes immediately. They were reacting after the North Gauteng High Court declared some of the national lockdown regulations for level […]

Ubaba womfana ominze edanyini iBizane eDumbe enyakatho yakulesisifundazwe, uThami Ntshangase, uthi ukhathazekile ngokungatholakali kwesidumbu sengane yakhe. Lomfanyana oneminyaka engu 17 ubudala kusolakala ukuthi uminze kulelidamu emvakokujahwa ngamaphoyisa. Kusolakala ukuthi amaphoyisa abepatilola kulendawo eku-Ward 5 afice iqeqebane labafana lidlala ibhola ase eyabahubha nalaphoke lomfanyana engene kulelidamu wangaphinde wabonakala. Ngokwemigomo yeNational Lockdown Level 3 abantu abakavumeleki ukuba […]

South Africa’s biggest church group, the Zion Christian Church, has announced that its churches will remain closed during level three of the lockdown. President Cyril Ramaphosa announced earlier this week that churces are allowed to reopen on Monday, subject to strict regulations, but ZCC says in a statement it is not deemed safe yet to […]

South Africa has recorded 28 more coronavirus-related deaths bringing the total number to 552. There are now 25 937 confirmed cases of the virus and 13 451 recoveries which translate to a recovery rate of 52-percent to date. The health ministry says the Western Cape continues to be a concern with 16 893 confirmed cases […]

Inkantolo ephakeme ePitoli izolalela icala lokuqala ngqa eliphathelene nokulwisana nemigomo yelockdown elivulelwe uhulumeni. Uhulumeni wavala izwe thaqa ngo March, ngenxa yemizamo yokunqanda ukubhebhetheka kwe coronavirus. Yize lesnqumo sesekwa cishe yizwe lonke ngenkathi uhulumeni esithatha, kodwa manje sekukhona izinhlangano ezithi asisawenzi umqondo ophusile ikakhulukazi njengoba umnotho wezwe ufadabala. Oyiskhulumi senhlangano iLiberty Fighters Network nokuyiyo evulele uhulumeni […]

Restaurants are demanding an explanation from government after they were denied permission to serve food on their premises while places of worship have been allowed to reopen. Level 3 regulations allow restaurant kitchens to operate however, for delivery and not sit-down meals. Listen here: Podcast stream by Fabrik.fm Meanwhile calls for government to review its […]

Oyisikhulu esiphezulu senhlangano yezindawo zokudlela i-Restaurant Association of South Africa, uWendy Alberts, usesole umengameli, uCyril Ramaphosa, ngokuzishay’indiva izitolo kanye nezindawo zokudlela, phecelezi ama restaurants. Kuzokhumbuleka ukuthi umengameli usanda kumemezela ukuthi izwe lizokwehlela ku level 3 welockdown, nokusho ukuthi amabhizinisi amaningi azovulwa, ngisho namabandla imbala. Kodwa ama-restaurants namanje awakavumeleki ukuthi avule ngokuphelele. U-Alberts uthi lemboni ibukelwa […]

Ungqongqoshe wezemfundo kulesifundazwe, uKwazi Mshengu, uthi wenelisekile ngezinhlolo ezikhona zokuqinisekisa ukuthi izikole zikulungele ukwamukela abafundi ngenyanga ezayo. uMshengu uthi zikhona izifunda asezihambele ukuyobheka isimo, nathi umsebenzi awubonile ukhomba ukuthi isifundazwe siza kahle ngamalungiselelo aso. Uthi anethemba ngakho ukuthi kuyothi kushaya usuku lokuvula izikole eziningi ziyobe zikulungele ukufundisa abantwana. Listen here: Podcast stream by Fabrik.fm By:Zilungile […]

Minister of Transport, Fikile Mbalula, has reminded public transport commuters how important it is to continue wearing face masks in the taxis. Mbalula says all measures to curb the spread of COVID-19 must continue until it is completely safe. He’s also reiterated that social distancing in buses and taxis must be enforced. Listen here: Podcast […]

The country now has a total of 219 people that have died of the disease thus far as 13 more people have succumbed to covid-19. The number of confirmed cases has increased to 12074. However more than 4700 are said to have recovered. Ramaphosa says these numbers would’ve been much higher if the country did […]

Umengameli, uCyril Ramaphosa, uthi kubhekeke ukuthi ingxenye enkulu yezwe yehliselwe ku level 3 we-lockdown ekupheleni kwalenyanga. Umengameli usho kanje ngenkathi ethula inkulumo yakhe ebhekiswe esizweni izolo ebusuku. Uqhuba ngokuthi nokho izindawo ezinesbalo esiphezulu kakhulu sabantu abane coronavirus zizohlala ku level 4. URamaphosa uthi ukuvalwa kwezwe kusize kakhulu ekunqandeni ukubhebhetheka ngamandla kwaleligciwane. Listen here: Podcast stream […]

Five more deaths due to the coronavirus has brought South Africa’s total known death toll to 153. Two deaths each, were recorded in the Western Cape, KwaZulu-Natal, and one in Limpopo. The country has now seen 7 808 infections, but 3153 patients have recovered. Health minister, Zweli Mkhize, says two health workers have died from […]

Unobhala weANC kulesfundazwe, uMdumiseni Ntuli, uthi bakhathazekile ngokungalandelwa kwemigomo yeLockdown kwezinye izindawo. uNtuli ubethulela abezindaba umbiko emva kokuba ubuholi balenhlangano bube nomhlangano eThekwini. Izifunda iTheku kanye neLembe yizo ezihamba phambili ngokuba nabantu abaningi abaneCovid-19. uNtuli uthi amaphoyisa kumele aqinisekise ukuqapha isimo ezindaweni ezifana naseSiphingo, iKwaMashu kanye naseNanda. Listen here: Podcast stream by Fabrik.fm Khonamanjalo ungqongqoshe […]

Ukubheduka kobhubhane icoronavirus sekumise uhlelo lukahulumeni olusahlongozwa iNational Health Insurance. Loluhlelo bekumele luqale ukusebenza ngokugcwele ngo 2026, kanti ukubheduka kwe covid-19 sekufake ungabazane kuhulumeni ngekusasa lalomthetho sivivinyo. iskhungo esibhekele ezobuhlanga i-Institute for Race Relations sesizwakalise ukukhathazeka ngokwethulwa kwaloluhlelo. Oyinhloko yezocwaningo lwemigomo kulesgungo, uHerman Pretorius, uthi lolubhubhane selugqamise izinselelo zezempilo ezisezikhungweni zikahulumeni kanye nakulezo ezizimele. Listen […]

As South Africa goes through unprecedented times of fighting an invisible enemy, it is also witnessing unprecedented political unity as opposition has been agreeing with steps taken by government to curb the spread of the coronavirus. The Democratic Alliance has welcomed president, Cyril Ramaphosa’s, approach of a phased, risk-adjusted model of easing lockdown restrictions. The […]

President, Cyril Ramaphosa, has announced the implementation of a partial easing of the current Covid-19 lockdown from next Friday. Ramaphosa stated that government had to balance the need to resume economic activity with the imperative to contain the virus and save lives. Government has developed an approach which will see the easing of the measures […]

Ungqongqoshe wezokuThuthukiswa komnotho kulesisfundazwe, uNomusa Dube Ncube, usexwayise laba abathengisa impahla engangunyaziwe ukuthi babeka impilo yabantu engcupheni. Lokhu kulandela ukuboshwa kwabokufika abangu 53 eThekwini emva kwashaqwa nempahla abebeyidayisa. Ukuboshwa kwalaba kuyingxenye yokusebenza kwamaphoyisa okuhlose ukulwisana nokuthengiswa kwezimpahla ezingekho emthethweni ngalesikhathi kuvalwe izwe. Ungqongqoshe uthi emkhiqizweni ethathiwe bekukhona phakathi amakhondomu, ugwayi kanye nemithi yezinhlungu. Listen here: […]

Umnyango wezokuxhumana namazwe angaphandle uthi uhulumeni wakuleli uthembele emazweni angaphandle ukubuyisa abantu bakuleli abavaleleke kulawomazwe. Oyiskhulumi somnyango, uLunga Ngqengelele, uthi okunye okwenza bangakwazi ukubuyisa abantu bakuleli ngokushesha ukuthi kumele bathobele futhi balandele imithetho yalawomazwe yelockdown. Uqhuba ngokuthi bayakuqonda ukuthi kukhona abantu bakuleli abavaleleke emazweni aphesheya ngenxa yecoronavirus. Kanti, uRuddy Massyn, ongumlisa wakuleli onodadewabo, indodakazi kanye […]

President, Cyril Ramaphosa, says the coronavirus pandemic requires an economic response equal to the scale of the disruption it is causing. Briefing the nation yesterday evening he announced a social and economic support package of 500-billion-rand which is 10% of the GDP. Ramaphosa says an additional 100-billion-rand has been set aside to secure and create […]

The National Employers’ Association of South Africa is warning businesses that it is imperative that they start planning for life after lockdown. It is estimated that the coronavirus pandemic and the nationwide lockdown has put at least 1,5 million South African jobs at risk. The association’s chief executive, Gerhard Papenfus, says it is clear that […]

Health Minister, Zweli Mkhize, has applauded president, Cyril Ramaphosa’s, refusal to lift a ban on alcohol and cigarette sales. On Friday, the president announced that the ban would remain in place for the remainder of the extended nationwide lockdown. He says alcohol and cigarettes are a hindrance to the fight against the coronavirus pandemic and […]


Gagasi FM

What You Want to HearBackground