Matric exams

The Department of Basic Education says it is pleased that the administration of the matric exams has been progressing without any major incidents that could jeopardise its credibility. The exams entered their third week yesterday when more than 187 thousand candidates wrote Physical Science and just under twelve thousand Technical Sciences. The department says more […]

By: Bongani Gina   The principal of one of the previously worse performing schools in the Durban South region, Sbongiseni Xulu, of Mbambangwe High School says they hope their matric will do well this year. The school has previously been marred by gangsterism as well as pupils abusing drugs which resulted in a low matric […]

By: Nompendulo Ngubane   Intsha yase Willowfontain eMaritzburg, ibambisene nomphakathi isigqugquzele abafundi baka matric besikole iWillowfontain Intermediate ngokuthi iklomelimelise labo abenze kahle enyakeni ngezindondo ngaphambi kokuthi baqale izivivinyo zabo. Namhlanje abafundi baka matric babhala iphepha lokuqala leSingisi nelizoqala ngo 9 ekuseni nje. Abafundi baka grade 10 no 11 bakulesikole abasalanga ngaphandle njengoba nabo babe yingxenye […]

By: Bright Ntuli Umkhandlu obhekele izinga lezivivinyo zezikole kanye nezikhungo zemfundo ephakeme kuleli, uMalusi, uthi zonke izinhlelo zawo zokulungiselela izivivinyo zokuphela konyaka sezimi ngomumo. Lomkhandlu usho ngenkathi wethulela abezindaba umbiko mayelana nokuthi usuzilungele kangakanani izivivinyo zokuphela kwalonyaka. Ongushlalo walomkhandlu uBongiwe Mbinqo-Gigaba uthi abalindele zihibe njengoba ethi ngisho nalabo abazobe beqaphe ukubhala sebeqeqeshwe ngokwanele ukubhekana nalomsebenzi. […]


Gagasi FM

What You Want to HearBackground