Nkandla

Isikhungo esiphakela amanzi uMhlathuze water, sithi sikhathazekile ngokucekelwa phansi kwengqalasizinda kanye nokusatshiswa kwabasebenzi eMadungela Pump Station, eNkandla enyakatho yesifundazwe. Namhlanje ekuseni umphakathi wakuleyandawo obubhikisha ushise amathayi waphinde wavimbela abasebenzi balesisikhungo ukuba baye emakhaya kanye nokuthi abangena ekuseni bazosebenza. Lomphakathi ongaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo ukhala ngokungabinawo amanzi osekuthathe isikhathi eside. Oyisikhulu salesisikhungo, uSiyanda Maphumulo, uyanaba. Listen […]

Amalunga omphakathi waseNkandla eMahlayizeni ku-ward 6, athi azoqhubeka nokubhikisha uma lomkhandlu uhluleka ukubhekana nezikhalo zawo. Lomphakathi izolo uvale imigwaqo ngamathayi avuthayo ukhala ngokungabibikho kwamanzi, ukuqasha ngokwazana kumasipala kanye nokungabibikho komgwaqo. Oyisikhulumi somphakathi, uSiyanda Biyela, uthi inkinga enkulu ababhekene nayo indaba yamanzi esekuphele izinyanga ezintathu bengenawo. Listen here: Content hosted by iono.fm By:Lindelani Mbatha


Gagasi FM

What You Want to HearBackground