Nomagugu Simelane Zulu

UNgqongqoshe wezeMpilo kulesfundazwe, uNomagugu Simelane-Zulu, uthi sebethumele ithimba elizobhekisisa ukuthi yini edala ukwanda kwesbalo sabasebenzi bezempilo abatheleleka nge coronavirus ezibhedlela. USimelane-Zulu uthi lelithimba lizophinde libheke nokuthi ngabe izibhedlela ziyayilandela yini imigomo efanele ukugwema ukusabalala kwaleligciwane. Isbhedlela iSt Augustine kanye neKingsway eThekwini, ziphoqeleke ukuthi zivalwe kulandela ukutholakala kwabasebenzi kanye neziguli ezine COVID-19. USimelane-Zulu uqhuba ngokuthi bakhathazekile […]

The provincial government says it has already started preparations for a possible extension of the national lock down especially for learners who may miss weeks of classroom lessons. Premier, Sihle Zikalala, has told a media briefing in Durban that media platforms are playing a supporting role for basic education, adding that KZN will be ramping […]

Ungqongqoshe wezempilo kulesfundazwe, uNomagugu Simelane-Zulu, uthi kunamabhilidi angaphansi kukahulumeni asebewahlonzele ukuba asetshenziselwe ukugcina iziguli ezihaqwe icoronavirus uma silokhu sandile isibalo. Okwamanje bangu 1353 abantu abanaleligciwane ezweni kanti bangu 179 kulesfundazwe njengoba singesesithathu ukulandela iGauteng neWestern Cape ngokwezinombolo. USimelane-Zulu, uthi zikhona izakhiwo asebezihlonzile ukulekelela ukwamukela umthamo omkhulu weziguli zecoronavirus. Listen here: Content hosted by iono.fm By: […]

Ungqongqoshe wezempilo kulesfundazwe, uNomagugu Simelane-Zulu, usenxuse amalungu omphakathi ukuthi awuqede nya umkhuba wokuthi eyababili ayingenwa. USimelane-Zulu usho kanje ngenkathi ekhuluma eSikhaleni enyakatho yesfundazwe, ngenkathi kwethulwa ngokusemthethweni umkhankaso obizwa nge Ikhosomba lamajita. Lomkhankaso uhlose ukugqugquzela abesilisa ukuthi baxoxisane ngezindlela ekungaqedwa ngayo isihlava sokuhlukunyezwa kanye nokubulawa kwabesifazane. Listen here: Content hosted by iono.fm By: Bright Ntuli

Onesi ababili abasolwa ngokungamnaki owesifazane owayekhulelwe ngenkathi esikwa esbhedlela i-St Mary’s ngasePinetown ngaphandle kweTheku, sebemisiwe emsebenzini. Imibiko iveza ukuthi labonesi batshela lowesifazane ukuthi akobatshela uma ingane isikhala. Lowesifazane wagcina ebelethiswa ezinye iziguli esbhedlela, kanti ingane eyayingakafikelwa iskhathi yabe isishona emva kwamahora angu 8 nje izelwe. Oyiskhulumi somnyango, uNothando Nkosi, uthi ungqongqoshe, uNomagugu Simelane-Zulu, uphoxeke kabi […]

Premier, Sihle Zikalala, has called for calm following hoax reports about the corona virus in the province. He says with KZN being home to one of the biggest entry points which is the Durban Port, has been beset by a number of hoaxes, suspicions and other forms of speculation. Zikalala has reiterated that up to […]

Ungqongqoshe wezempilo kulesfundazwe, uNomagugu Simelane-Zulu, uthukuthele uyaveva kulandela ukudlwengulwa komhlengikazi emtholampilo ongaphakathi esibhedlela, iNkonjeni oLundi enyakatho yesfundazwe. Lomhlengikazi kubikwa ukuthi udlwengulwe ngeSonto ebusuku ngenkathi esebenza yedwa emtholampilo ongumahamba nendlwana kulesbhedlela. Izindaba zeGagasi FM sezithole ukuthi lomlisa obezenza isiguli kuthe ngenkathi esabhaliswa yilomhlengikazi wavele wakhipha ummese wamkhomba ngawo maqede wamdlwengula. Ungqongqoshe, uSimelane Zulu, ubhodla umlilo ngalesigameko. […]

By Sthulile Mdletshe   uNgqongqoshe Wezempilo kulesfundazwe, uNomagugu Simelane Zulu, usenxuse imiphakathi ukuthi iqinisekise ukuthi iyasihlolela isifo somdlavuza. Ukusho lokhu njengoba uNovemba umenyezelwe njengenyanga yokuqwashisa ngomdlavuza, kanti uthi uma umdlavuza usheshe watholakala kulula ukuthi ulashwe. Uqhuba ngokuthi ngesikhathi esiningi isizwe esimnyama siyaye sigijimise imithi yesintu okwenza kube nzima ukulapha lesisifo uma kade sesaba khona. Listen […]


Gagasi FM

What You Want to HearBackground