PMB

Ikhansela lase Sweetwaters eMaritzburg, uSbusiso Mtshali, lithi ukuguga kwengqalasizinda kagesi yikho okwenza ukuthi umphakathi wakulendawo ulokhu uqhubeke njalo nokuba nezinkinga zikagesi. Lomphakathi waseMadwaleni khona eSweetwaters, ubambe isiteleka kusukela izolo njengoba usasiqhuba nanamhlanje, uvale thaqa yonke imigwaqo engenela kulendawo. Kukaningi ukhononda ngokunqamuka kukagesi njalo, kodwa bengatholi ncazelo. UMtshali usekuqinisekisile nokuthi ugesi usulungisiwe futhi wavulwa kuyo lendawo […]

Izitolo zokuthenga ukudla kanye nezindawo eziholela izibonelelo zikahulumeni zilokhu ziqhubeke njalo nokwamukela isbalo esiphezulu sabathengi usuku nosuku okungafani nezinsuku ezijwayelekile. Lokhu kwenzeka nje uhulumeni umemezele ukuthi kuzovalwa yonke into izinsuku ezingu 21 ngaphandle kwalezo zindawo ezenza umsebenzi oyisidingo ekuphileni komuntu. Izindaba zeGagasi FM sezivakashele enye yalezi zindawo elokishini lase Mbali Unit 3 eMaritzburg, ukuyoxixisana nezakhamuzi […]

By: Nompendulo Ngubane   Umphakathi waku ward 33 endaweni yakwa Jika Joe eMaritzburg, uthi uzoqhubeka nokweseka umndeni wentombazanyane eneminyaka engu 13 ubudala eyanukubezwa yabe isibulawa. USnegugu Mthembu, owayengakwazi ukukhuluma wabulawa ngesihluku emva kokunyamalala kade egcinwe edlala momngani wakhe ngo July kulonyaka. Isdumbu sakhe sabe sesitholakala osebeni lomfula okuyo lendawo, bude buduze nomuzi wakubo. Amalungu omphakathi […]


Gagasi FM

What You Want to HearBackground