SASCO

Umfundi obenza ubuthishela eUnisa, uLindiwe Ndimande, uthi ukhathazekile njengoba ethole isitifiketi okungesona esakhe. uNdimande emva kokuthola lesisitifiketi ube esefaka enkundleni yozokuxhumana uFacebook ecela okungenzeka ukuba uthole esakhe amsize amthumelele. Yena uthole isitikiketi sika Lungelo Nzimande. UNdimande uthi ukuphambana kwezinkomishi kubuyisela impilo yakhe emuva. Listen here: Podcast stream by Fabrik.fm Oyisikhulumi saleNyuvesi, uSiyabonga Seme, akatholakalanga ocingweni […]

The University of Zululand council says it’s concerned by the violent student protests at the University’s KwaDlangezwa campus north of the province. The university yesterday announced the closure of the campus, and directed all students residing on campus to vacate the residence. Listen here: Content hosted by iono.fm Meanwhile students representatives at the University say […]

Ubuholi babafundi basemanyuvesi kulesifundazwe buthi buzoqhubeka nemibhikisho kuze kube izinkinga zabafundi ziyaxazululeka. Kusukela ngesonto eledlule amanyuvesi amaningi amise ukufunda ngenxa yemibhikisho enodlame yabafundi. Lemibhikisho imayelana nezinkinga ezibhekene nabafundi abangakwazi ukubhalisa ngesizathu sokuthi bayakweleta kanti abanye abayitholi imali yezincwadi. Unobhalala weSRC eUKZN, uMqobi Msezane, uthi bazoteleka baze bakuthole abakufunayo. Listen here: Content hosted by iono.fm Khonamanjalo […]


Gagasi FM

What You Want to HearBackground