SASSA

Iskhungo esbhekel’ ukuholela izibonelelo zikahulumeni uSassa sithi kubantu abangu 5 million abafake izicelo zoxhaso lwabangasebenzi bangu 39 000 abazoluthola ekupheleni kwalenyanaga. Okhulumela i-Sassa, uPaseka Letsasti, uthi izinxushunxushu eziningi zidalwe ukuthi kutholakele ukuthi iningi lalabo abafake izicelo vele kukhona imali abayiholayo. Lemali yesibonelelo sika R350 iyingxenye yemizamo kahulumeni yokusiza abantu abangasebenzi njengoba izwelonke likhahlanyezwe ubhubhane i-Covid-19. […]

Human rights advocacy group Black Sash, says if the South African Social Security Agency does not move quickly to iron out issues with the distribution of the R350 special COVID-19 Social Relief of Distress Grant, it risks causing a humanitarian crisis. Last week, Sassa announced that it has so far paid 10 people in a […]


Gagasi FM

What You Want to HearBackground