Umhlathuze Water

Isikhungo esiphakela amanzi uMhlathuze water, sithi sikhathazekile ngokucekelwa phansi kwengqalasizinda kanye nokusatshiswa kwabasebenzi eMadungela Pump Station, eNkandla enyakatho yesifundazwe. Namhlanje ekuseni umphakathi wakuleyandawo obubhikisha ushise amathayi waphinde wavimbela abasebenzi balesisikhungo ukuba baye emakhaya kanye nokuthi abangena ekuseni bazosebenza. Lomphakathi ongaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo ukhala ngokungabinawo amanzi osekuthathe isikhathi eside. Oyisikhulu salesisikhungo, uSiyanda Maphumulo, uyanaba. Listen […]

Isikhungo esibhekelela ukusatshalaliswa kwamanzi uMhlathuze water enyakatho yesfundazwe, sithi kothi kuphela uMay abantu baseMkhanyakude bobe bengasayazi indaba yokushoda kwamanzi. Lokhu kulandela ukukhala kakhulu komphakathi owakhele loyamasipala. Listen here for full details: Content hosted by iono.fm By: Lindelani Mbatha


Gagasi FM

What You Want to HearBackground