UNgqongqoshe Unxusa Wonke Umuntu Alwisane ne-GBV

Written by on 25 November, 2021

By: Pamella Majola

UNgqongqoshe obhekelele abesifazane, intsha kanye naphila nokukhubazeka uMaite Nkoana-Mashabane uthi abesifazane abaningi bazizwa bengaphephile emphakathini abahlala kuyo.

Uthi ziningi izigameko esezehlele abantu besifazane nezingane, behlukunyezwa, bedlwengulwa, beshaywa, nokunye okuningi kodwa kungabi ndaba zalutho.

Ethula ngokusemthethweni umkhankaso wokuqwashisa ngodlame olubhekiswe kubantu besimame kanye nezingane, i-16 Days of Activism campaign, uNkoana-Mashabane uthi konke lokhu kumele kulungiswe.

Lomkhankaso kubhekwe ukuthi ukhuthaze abantu ekutheni balwisane nalesihlava, kuvikelwe labo abangenamandla emakhaya abo nasemphakathini.

U-Nkoane-Mashabane uthi ukulwisana ne Gender Based Violence, kuwumsebenzi wawonke umuntu.


Gagasi FM

What You Want to HearBackground