Imiphakathi Isihlomule Ngohlelo Lukahulumeni Lwe-Wifi!!

Written by on 3 November, 2023

By: Pamella Majola

UNdunankulu waKwaZulu-Natal uNomusa Dube Ncube uthi sekunezindawo ezine ezingaphansi kwaMasipala wesifunda Ugu eningizimu yeKZN esezihlomulile ohlelweni lukahulumeni lokufakelwa iWifi.

Usho kanje ekhuluma nomphakathi walomaspala, nalapho ewazise khona ngezinhlelo zentuthuko kanye nezindlela zokuqhamuka namathuba angcono okwakha imisebenzi.

UDube Ncube uthi basebenza ngokuzikhandla njengohulumeni ukuthi iKZN yonke ihlomule kuloluhlelo, kungabi abantu abasemadolobheni kuphela, kodwa nabasezindaweni zasemakhaya ngokunjalo.

Uthi ezindaweni esezihlomule ngaloluhlelo lwe-Wifi kubalwa iKokstad, Amajuba, Othukela, iLembe kanti KwaNdengezi entshonalanga yeTheku seziwu 500 izindlu esezikwazi ukudonsa iWifi.

 

 

 


Gagasi FM

What You Want to HearBackground