0

Rise Mzansi Calls For More Efforts Into Fighting HIV

By: Pamella Majola RISE Mzansi stands in solidarity with millions of South Africans and the global community in recognising the progress made in preventing and treating HIV/AIDS as well as the crucial role of communities, caregivers, and health professionals in this ongoing battle. It is worth noting that South Africa has the world’s biggest population […]

1

Umnyango Wezempilo Uzitamuzele Ngosizo Lwagesi Oluqhamuka EChina

By: Sthulile Mdletshe Usekela Ngqongqoshe wezeMpilo uSibongiseni Dhlomo uthi ama-generator anikelwe izwe laseChina esifundazweni saKwaZulu-Natal azolekelela kakhulu enkingeni kagesi. UDhlomo usho kanje njengoba uNgqongqoshe kagesi uKgosientsho Ramokgopa ehambele indawo yaseHowick ngaphandle kwase Pietermaritzburg nalapho kwethulwe khona ngokusemthethweni ama generator. UNgqongqoshe wezeMpilo uthi lama-generator azonikezwa izikole, nemitholampilo khona esifundazweni saseKZN ngenhloso yokulekelela kugesi. Lokhu kwenzeka nje […]

0

I-EFF Igxeka Uhulumeni Ngesimo SePosi Lakuleli

By: Xolani Khumalo Iqembu le-Economic Freedom Fighters (EFF) selikhombe ngenjumbane uhulumeni wenhlangano ebusayo iwusola ngokucekela phansi iposi lakuleli iSouth African Post Office. Lithi iposi lakuleli ngendlela isimo esibheda ngayo kulo seliza lafakwa ngaphansi kwe-Business Rescue kusukela ngo-July. Phambilini-ke sekuke kwavele ukuthi lesiskhungo sikaHulumeni sidinga ukuthasiselwa ngemali engango 3.8 billion wamarandi ukuze sibuyele ekusebenzeni ngendlela. Owe-EFF […]

0

Kukhuthazwa Abantu Ukuthi Abahlolele Igciwane Lesandulela Ngculazi

By: Zilungile Mkhize Inhlangano ekhuthaza iphinde igqugquzele izakhamuzi ngezinhlelo zokuzivikela ku-HIV, i-Treatment Action Campaign, ithi kubalulekile ukuqhakambisa isiko lokuhlolela igciwane lesandulela ngculazi, kanye nokufundisa abantu ngaleligciwane. Isikhulu esiphezulu kwa-TAC uMzamo Zondi, sithi ayisoze yaminingi imikhankaso egqugquzela ukulwisana naleligciwane, ukuzithiba kwabantu ocansini olungavikelekile, kanjalo nokubaluleka kwama ARV kumuntu osekutholakale ukuthi usephila neHIV. Namhlange kubungazwa i-Aids Day, […]

0

KZN Premier Nomusa Dube-Ncube and KZN Transport MEC Sipho Hlomuka officially unveiled the new plates for the province

he KwaZulu-Natal Premier Nomusa Dube-Ncube, MEC for Transport, Community Safety and Liaison Sipho Hlomuka, Head of Transport Department, Siboniso Mbhele and Inkosi Rubert Sifiso Shinga, Chairperson of the KwaZulu-Natal House of Traditional Leaders arrived at the Pinetown Road Traffic Inspectorate (RTI) for the launch of the New KZN Licence Numbering System. The Executive Council received […]


HINDS SPICE MEAL MAKEOVER COMPETITION

Gagasi FM

What You Want to HearBackground