Kukhuthazwa Abantu Ukuthi Abahlolele Igciwane Lesandulela Ngculazi

Written by on 1 December, 2023

By: Zilungile Mkhize

Inhlangano ekhuthaza iphinde igqugquzele izakhamuzi ngezinhlelo zokuzivikela ku-HIV, i-Treatment Action Campaign, ithi kubalulekile ukuqhakambisa isiko lokuhlolela igciwane lesandulela ngculazi, kanye nokufundisa abantu
ngaleligciwane.

Isikhulu esiphezulu kwa-TAC uMzamo Zondi, sithi ayisoze yaminingi imikhankaso egqugquzela ukulwisana naleligciwane, ukuzithiba kwabantu ocansini olungavikelekile, kanjalo nokubaluleka kwama ARV kumuntu osekutholakale ukuthi
usephila neHIV.

Namhlange kubungazwa i-Aids Day, nokuwusuku lokuqwashisa nge-HIV, kuphinde kudalulwe nezinhlelo ezikhona zokulekelela abane-HIV.

Ekhuluma ohlelweni lweGagasiFM Indaba With Alex, uZondi uthi abantu abazazi ukuthi bamiphi ngesimo sabo sempilo, bahlolele leligciwane badle nemishanguza yokulithithibalisa ama-ARV.

 


Gagasi FM

What You Want to HearBackground