Author: Mfundo

By: Staff Writer Business Leadership South Africa (BUSA) says the time has come to review Covid-19 restrictions at workplaces. Busa CEO Busi Mavuso says restrictions were relaxed at the end of December in the country, but have not yet been relaxed for workplaces. She says by not adjusting regulations for workplaces, it is leaving many […]

By: Sthulile Mdletshe The South African Communist Party (SACP) has urged Former Chief Justice Mogoeng Mogoeng to issue an apology for his pro-Israel comments he uttered more than a year ago. Mogoeng who is known not to hold back on his religious views, made what was deemed as pro-Israel comments while addressing a seminar hosted […]

By: Lindelani Mbatha Economist Dante Mashile says the R11.5 billion loan approved by the World Bank will assists government in taking care of the poor and support the efforts to accelerate Covid-19 response. In July 2020, the International Monetary Fund (IMF) granted SA more than R70 billion loan to support job creation and protection for […]

By: Staff Writer A stowaway has been found alive in the nose wheel section of a Cargolux plane after an 11-hour flight from South Africa to Amsterdam on Sunday. Dutch police say it is remarkable that the man is still alive, and he is in hospital in a stable condition. Police say the lack of […]

By: Zilungile Mkhize ANC President Cyril Ramaphosa says the ruling party and its alliance partners have reaffirmed support for the Constitution, the Bill of Rights, and the judiciary. Delivered the National Executive Committee Lekgotla closing address on Sunday, he distanced the party from narratives that seek to negate its transformative intent and gains. Ramaphosa says […]

By: Lindelani Mbatha Abombutho wezempi kuleli iSANDF bathi kusekude ukuqagula ukuthi udalwe yini umlilo obusha ubuhanguhangu eWaterkloof Air Force Base, ePitoli. Izolo kusabalale izithombe ezikhombisa ukusha kwalesisikhungo samasosha, nesingesinye sezikhungo ezibalulekile ezweni okusolakala ukuthi bekusha indawo egcina uPetrol. Lesisikhungo saba ngundabuzekwayo ngo-2013, lapho abamndeni weziqumama zakwaGupta basebenzisa lendawo ukufikela umshado wenye yamadoda abo. Lokho kwasusa […]

By: Zilungile Mkhize Inkampani ephakela lelizwe ngogesi uEskom ithi bekubalulekile ukuthi iqhubeke nesicelo sayo sokuba ivunyelwe ukwenyusa inani edayisa ngalo ugesi. Iziphathimandla zakwa Eskom zithi akusilo iqiniso ukuthi bafuna ukwenyusa intengo kagesi ngoba bezama ukuqoqa imali elahlekele lenkampani ngonyaka odlule ngenxa ye-loadshedding kodwa ingoba idinga imali eyanele yokuthenga udizili osetshenziswa kuma-generator aphehla ugesi. U-Eskom ufuna […]

By: Staff Writer The South African Depression and Anxiety Group (SADAG) has called on the Matric class of 2021 to seek help if they are feeling overwhelmed, since receiving their results. This as the Matric class of 2021 received their results on Friday. According to the group, almost one in ten teen deaths in South […]

By: Lindelani Mbatha ISilo sabamandla wonke uMisuzulu kaZwelithini sithi siyakuqonda ukuhambela kude kukahulumeni wakwaZulu-Natal ekuxhaseni imicimbi yase Ndlunkulu. U-Ngangezwelakhe ubekhuluma emcimbini omkhulukazi wokubungaza impi yaseSandlwa, okwanqoba kuyo amabutho akaZulu ngo-1879 ngesikhathi ebambene namaNgisi. Lempi yaqhubeka ngaphansi kobukhosi buka Cetshwayo kaMpande. Kulomcimbi iSilo siveze ukuthi awukho nowodwa umcimbi oxhaswe nguhulumeni njengoba bekwenzeka kusakhona iSilo esesakhothama, uZwelithini […]

By: Zilungile Mkhize I-ANC KwaZulu-Natal ithi ukuhlaselwa kubulawe amakhansela alombutho ezindaweni ezahlukene esifundazweni kuyakhathaza futhi sekuphilisa kanzima nangokwesaba neminye imindeni enabaholi emphakathini. Isho kanjena nje, ngempelasonto kudutshulwe kwabulawa ikhansela laku Ward 103 KwaNyunswa ngaphansi komkhandlu iTheku. Ukhansela uMinenhle Mkhize kubikwa ukuthi ubesendleleni ezongena emzini wakhe ngesikhathi enethwa yimvula yezinhlamvu, edutshulwa ngabantu abangaziwa. U-Mkhize ubesanda kungena […]

By: Nompendulo Ngubane Omunye wabafundi baka matikuletsheni ophumelele ngamalengiso esifundeni uMgungundlovu, uthi yize bebefunda ngaphansi kwengcindezi kodwa ukulandela izeluleko zothisha yikho okusize kakhulu. U-Ntethelelo Mhlongo ofunda esikoleni samabanga aphezulu, iLuthando endaweni yase Mpendle ngaphandle kwedolobha iPietermaritzburg, uphume ihlandla lesine esifundeni uMgungundlovu kanti uhlabane no-distinction abangu-7. Lesi sifunda sithole indawo yesikhombisa ngokwemiphumela ka matric ka 2021 […]

By: Lindelani Mbatha The National Treasury has confirmed that the World Bank has approved South Africa’s request for a $750 million loan, which is about R11.4-billion, to support the government’s efforts in fighting the Covid-19 pandemic. The funds come as the country had been battling the fourth wave of the virus. National Treasury’s Director-General, Dondo […]

By: Lindelani Mbatha Usihlalo wekomidi elimele abasebenzi be-ANC uMvusi Mdala uthi abasebenzi balenhlangano ababumbane balwe nokuhlukunyezwa kwabo. U-Mdala ubekhuluma nabezindaba ngokungaholelwa kwabo izinyanga ezingaphezu kuka-5. Iningi labasebenzi balenhlangano yilokhu lagcina ukuhola ngo-July kanti abanye sebedlelwe izimoto kanye nezindlu abahlala kuzo. Ngonyaka owedlule labasebenzi bake bangenela isiteleka bekhala ngalenkinga ababhekene nayo. Kwaphinde futhi kwasabalala amahlebezi okuthi […]

By: Lindelani Mbatha Ungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal uKwazi Mshengu uthi uyaziqhenya ngezinga eliphezulu lemiphumela kaMatric lesifundazwe esiyitholile. U-Mshengu ubememezela imiphumela yakulesisifundazwe eThekwini. I-KZN ithole u-76.8% yemiphumela kamatikuletsheni kodwake yehle ngo-0.8% mayiqhathaniswa neyango-2020. Isifunda Ugu yiso esizihole phambili ngokuba nabafundi abaningi abaphase umatikuletsheni. U-Mshengu uthi abazali abangabafakeli ingcindezi labo abangenzanga kahle.

By: Nompendulo Ngubane UMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu KwaZulu-NAtal usuthembise izisulu ezikhahlanyezwe yizikhukhula zadilikelwa yizindlu ukuthi zizokwakhelwa izindlu zesikhashana lapho zizokwazi ukufihla khona amakhanda ngesikhathi zisalinde izindlu zoxhaso luka hulumeni. Izindawo eziningi kulesifundazwe zihlaselwe yizimvula ezihambisana nesithocho, zadala nezikhukhula kwezinye izindawo kanti kwezinye kube nesiphepho, neziholele ekutheni kube nemindeni esala dengwane ngemva kokubhidlika kwemizi yayo. UNgqongqoshe wezokuHlaliswa […]

By: Lindelani Mbatha Kuxabene ubendle phakathi kwehovisi likamengameli uCyril Ramaphosa kanjalo nongqongqoshe wezokuvakasha uLindiwe Sisulu. Ihhovisi likamengameli izolo likhiphe isitatimende esidalula ukuthi uSisulu uyaxolisa ngombhalo wakhe awenza kwelinye lamaphephandaba ngesonto eledlule kodwa yena uyakuphika lokho. Kulombhalo wagxeka umthethosisekelo wakuleli ngokungabambi iqhaza ekuguquleni impilo yabantu, waphinde wasola namajaji ngokusebenzela abantu abadla izambane likapondo kuphela. Emvakokuphuma kwesitatimende […]

By: Sanelisiwe Dlangamandla Umnyango wezemfundo emazingeni ayisisekelo uthi iklasi lika matikuletsheni langonyaka owedlule liphase ngo 76.4 wamaphesenti, nokusho ukuthi lenyuke ngo 0.2% uma liqhathaniswa nelango 2020. Wethula imiphumela eGoli,  lomnyango uthi babe baningi kuneminye iminyaka abafundi ababhale izivivinyo zika-matric ngonyaka owedlule. Umqondisi Jikelele, uHubert Mathanzima-Mweli uthi lokhu kuyancomeka kakhulu ngoba ziningi izihibe labafundi abahlangabezane nazo […]

By: Lindelani Mbatha Basic Education Minister Angie Motshekga has praised the Matric class of 2021 top achievers for beating the odds, despite having studied for two years under the national state of disaster. Motshekga has been hosting the top achievers award ceremony in Johannesburg. More than 800 000 learners sat for the matric exams. Motshekga […]

By: Sthulile Mdletshe KwaZulu-Natal Cogta MEC Sipho Hlomuka says damaged caused by floods is estimated to be around R3.3 billion for both private and public infrastructures. Hlomuka has been briefing media in Umgeni Municipality on upcoming meetings with municipal executive committees and weather-related incidents in the Province. Last week, Ladysmith received significant rainfall which led […]

By: Sthulile Mdletshe Former Eastern Cape Health MEC Sindiswa Gomba says the NPA needs to come up with substantial evidence that links her, into her allegations of fraud and corruption. Gomba and her co-accused are facing charges of corruption, money laundering and contravention of the Municipal Finance Management Act. The charges relates to plots of […]

By: Sthulile Mdletshe Isikhungo esibhekelele ukukhishwa kwezibonelelo zikahulumeni, iSASSA, sesimememzele ukuthi sesihlangabezane nezinkinga kulabo abahola isibonelelo sabangasebenzi emabhange. Oyiskhulu kwezokuxhumana kwa- Sassa uPaseka Letsatsi uthi uhlelo lokuvuselela izinkontileka namabhange yilona oluthatha isikhathi eside nokuphazamise izinsuku zokuhola. Uveze nokuthi kuningi okumele kwenziwe njengoba kufanele baqinisekise imininingwane yabo bonke abantu, abangaphezulu kuka-10 million abathola lemali. U-Letsasti uthi […]

By: Lindelani Mbatha Political Economist Jabulani Khanyile says if the Reserve Bank’s Monetary Policy Committee decides to increase again the repo rate, the decision will negatively affect the citizens. The committee is expected to meet for the first time this year and also brief the media next week. Last year November, the MPC decided to […]

By: Bright Ntuli Economic Develoment MEC in KwaZulu-Natal, Ravi Pillay, says the tourism sector will benefit significantly from the recent return to Durban’s King Shaka International Airport, of both SAA and QATAR Airways. He says this is a development that will lift KZN’s economic recovery. This follows SAA’s announcement that its first scheduled flight will […]

By: Sanelisiwe Dlangamandla Umengameli uCyril Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika kumele iziqhenye ngebanga eselihambile ekuzameni ukulwisana nesihlava seCOVID19. U-Ramaphosa ukhulume kanje eKapa lapho asethule khona ngokusemthethweni iskhungo okwisona esizokhiqiza imigomo yeCOVID-19 kuleli, iNantSA. INingizimu Africa kanye namanye amazwe asezwenikazi iAfrika abengenayo indawo yokukhiqiza imigomo kanti ebeze athembele emazweni asentshonalanga, nobekuyinto emba eqolo kakhulu. U-Ramaphosa uthi lokhu […]

By: Lindelani Mbatha Umholi weEFF uJulius Malema uthi akakaze nangelilodwa ilanga athi abantu bokufika kumele bathathe yonke imisebenzi kuleli. U-Malema ukhulume kanje nabezindaba ngesikhathi eyohlola ukuthi izindawo zokudlela eGoli, ziyawulandela yini umthetho wokuqashwa kwabasebenzi. Ekuqaleni kwalenyanga ubuholi beEFF bathembisa ukungena zonke izindawo zokudlela, amahotela kanjalo nezokuvakasha, ukubheka inani labantu bokufika abaqashwe kuzona. Sekukaningi abantu bakuleli […]

By: Bright Ntuli Isidumbu sowesilisa ongakaziwa sesitholwe sesingamathambo eplazini elise Port Edward, eningizimu ye-KwaZulu-Natal. Amaphoyisa akulesifundazwe athi okwamanje akucaci ukuthi lowesilisa washona nini kumbe ukuthi wabulawa yini. Oyiskhulumi samaphoyisa uThembeka Mbele uthi nakuba lesidumbu bese singasenanyama kodwa izingubo zaso zikhombisa ukuthi ngesomuntu wesilisa. U-Mbele usenxuse ongaba nolwazi ngokuthi umufi ungubani wakwabani kumbe ukuthi washona kanjani […]

By: Bongani Gina Izimvula ebezinamandla ezihambisana nezikhukhula sezishiywe kukhalwa edolobheni laseMnambithi njengoba osomabhizinisi abancane belahlekelwe yikho konke obekubaphilisa. U-Bongani Gina ohambele eMnambithi ngaphansi komaspala I-Alfred Duma uyasibikela. IMeya kamasipala i-Alfred Duma, enyakatho esentshonalanga yesifundazwe uZama Sibisi ithi ukwakhiwa kwedolobha iLadysmith endaweni ephansi yikhona okuholela ekutheni uma kugcwala umfula iKlipriver, ungenise kulelidolobha. Ekhuluma nezindaba ze-Gagasi FM […]

By: Bright Ntuli Injabulo isiphenduke ukukhala nokugedla kwamazinyo ngenkathi obethenga imoto entsha eyishayisa ingakaphumi nasegaraji abeyithenga kulo. Ikhasimende lesinye sezitolo ezidayisa izimoto enkabeni yeTheku selithe liyaphuma kuleligaraji laphaphalaza, laphahlaza amafastela ngemoto yalo entsha ceke. Abezimo eziphuthumayo bathi abakholwanga ngenkathi befica lembedu mehlwana. Okhulumela abezimo eziphuthumayo e-Emer-G-Med, u- Kyle van Reenen, uthi ngenhlanhla akekho olimale kakhulu […]

By: Nompendulo Ngubane Usekela Ngqongqoshe wezeMfundo emazingeni aphansi kuzwelonke uReginah Mhaule uthi yize izimvula ezihambisana nesiphepho zenze umonakalo ezikoleni KwaZulu-Natal, kodwa iningi lazo alikho esimweni sokuthi sezingavala amasango kungafundwa. U-Mhaule usho kanjena njengoba kade ehambisana noNgqongqoshe wezeMfundo kulesifundazwe, uKwazi Mshengu, bevakashele izikole ngaphansi kwesifunda uMgungundlovu maphakathi ne-KZN, ukuhlola ukuthi ngabe zikulungele yini ukuqala ukufunda. Ekhuluma […]

By: Lindelani Mbatha Oyisikhulu esiphezulu kumkhandlu obhekelela izinga lezemfundo Umalusi, uMafu Rakometsi, uthi abafundi abahlukane nokusebenzisa u-WhatsApp masekuzobhalwa izivivinyo zikamatikuletsheni. U-Rakometsi ubekhuluma esithangamini sabezindaba ngesinqumo salomkhandlu sokwamukela imiphumela kamatikuletsheni njengonagcobho Ngonyaka owedlule uPaper 2 we-Maths kanjalo neScience waputshuka wagcwala ko-WhatsApp, nokwaholela ekutheni ele-Science libhalwe kabusha selishintshiwe. Umalusi ubusuyalela ukuthi umnyango wezemfundo ungalinge udedele imiphumela yalabo […]


Gagasi FM

What You Want to HearBackground