News

Page: 7

By: Bright Ntuli Political parties have welcomed the announcement by the Electoral Commission that the second and final voter registration weekend will take place in February 2024. This signals that discussions between President Cyril Ramaphosa and the IEC are now at an advanced stage and near finalisation, with the election date likely to be announced […]

By: Nompendulo Ngubane Umholi we-Democratic Alliance KwaZulu-Natal uFrancois Rodgers uthi ukuhambela kwabo iSilo uMisuzulu kaZwelithini akuhlangene nokukhankasela ukhetho lukazwelonke nezifundazwe ngonyaka ka-2024. URodgers usho kanje njengoba I-DA nobuholi bayo ihambele iNdlulamithi nalapho izohlangana nayo esishayamthetho esidala OLundi eNyakatho yesifundazwe. I-DA ihambela iSilo nje emUva kokuthi iqembu le-EFF izolo lihambisana noMengameli walo uJulius Malema nalo lizifikele […]

By: Sthulile Mdletshe UNgqongqoshe wamanzi, uSenzo Mchunu, usezwakalise ukukhathazeka ngezinkinga zamanzi kulelizwe, ikakhulu kulezo zifundazwe eseziqale ukukhala ngokuntuleka amanzi. Uthi yize lezinkinga zikhona kodwa benza konke okusemandleni ukubhekana nazo. Izolo uMchunu ushicilele umbiko wocwaningo mayelana namanzi aphuzwayo kulelo, iBlue and No Drop Water, nekhomba ukuthi zikhona izingqinamba ekumele zisukunyelwe. UNgqongqoshe uMchunu uthi amanzi abalulekele kakhulu […]

By: Sthulile Mdletshe Chief Justice Raymond Zondo has hailed former president Jacob Zuma as one of the transformative presidents who played a huge role in the development of a well-functioning judiciary system. Zondo delivered a keynote address at the Judges Conference in Sun City, in the North West. Lately, the chief justice has received backlash […]

By: Sthulile Mdletshe Okhulumela i-African National Congress (ANC) kuzwelonke uMahlengi Bhengu-Motsiri uthi akukwazi ukuthi usherrif wenkantolo afune ukuzoshaqa impahla ekhaya elikhulu e-Luthuli house ekubeni udaba seludluliselwe enkantolo yomthethosisekelo. Lokhu kulandela isinqumo esenziwe inkantolo eNkulu eGauteng egunyaze ukuthi kushaqwe impahla emahhovisi e-ANC genxa yesikweleti sika-R102 million. Lena imali ekumele ngabe yatholwa inkampani i-Ezulwini Investments eyayithole ithenda […]

By: Bright Ntuli KwaZulu-Natal Education MEC Mbali Frazer has expressed sadness at the tragic death of three matric learners from Mnyamande High School near Newcastle in the northern part of KZN. They were returning home from a pens down party  when the vehicle they were travelling in was involved in a collision in the Amajuba […]

By: Sthulile Mdletshe UMeya weTheku uMxolisi Kaunda uthi ezokuphepha zizoqina enkabeni yalelidolobha njengoba sekufakwa amakhamera amasha azoqapha abahlali. Uqhuba ngokuthi umkhandlu ububeke eceleni imali elinganiselwa ku-100 million wamarandi  ukulungisa nokuthuthukisa amakhamera e-CCTV nokuwuhlelo oluqale ngenyanga kaSeptember ukulwisana nesihlava sobugebengu. Emva kokubulawa komculi u-Kiernan Forbes obekade aziwa ngelika-AKA ekuqaleni kwalonyaka, idolobha lathola ukugxekwa ngamakhamera alo angasebenzi […]

By: Sthulile Mdletshe Inkatha Freedom Party (IFP) inxusa bonke abantu baseNingizimu Afrika ukuthi babumbane bathembe ubuholi bayo ukwakha iningizimu afika enstha Lokhu njengoba amaqembu ezepolitiki eqhubeka nemkhankaso yokhetho kazwelonke yokuketula ubuholi be-African National Congress (ANC). Kuzokhumbuleka ukuthi Inkatha okethekweni lokuchibiyela inqobe inqwaba yoMasipala ikakhulukazi  KwaZulu-Natal. UBlessed Gwala we-IFP uthi leyompumela yokhetho lokuchibiyela ibanike ithemba lokuthi […]

By: Sthulile Mdletshe UMnyango wezeMfundo eyisiSekelo uthi zihambe kahle kakhulu izivivinyo zikamatikuletsheni wanyaka ka-2023. Oyisikhulu esiphezulu kulomnyango u-Rufus Poliah uthi akubanga khona zihibe amaphepha afike ngesikhathi ezikoleni kanti kuze kwaqedwa ukubhala engekho namacala okungaziphathi kahle abikiwe. Bangaphezu kuka-700,000 abafundi bakamatikuletsheni abebekade bebhala izivivinyo zalonyaka ezikhungweni zokuhlola ezingaphezu kuka-8,000 ezweni lonke. U-Poliah usencome ukuziphatha kahle kwabafundi […]

By: Pamella Majola UNgqongqoshe wezokuHlaliswa kwaBantu, uSipho KK Nkosi, usevakashele isaguga esineminyaka engu-104 ubudala esingaboni emehlweni esaba undaba mlonyeni ezinkhundleni zokuxhumana njengoba sihlala endlini engawa noma inini. UGogo uDumazile Mkhungo wasendaweni yakwaDweshula ePort Shepstone eningizimu neKwaZulu-Natal sekuphele iminyaka ezama ukuthola indlu yomxhaso kahulumeni kodwa kunhlanga zimuka nomoya. IGagasiFM lingenelile emva kokuthola ukuthi indlu yalesagugu yaqalwa […]

By: Pamella Majola RISE Mzansi stands in solidarity with millions of South Africans and the global community in recognising the progress made in preventing and treating HIV/AIDS as well as the crucial role of communities, caregivers, and health professionals in this ongoing battle. It is worth noting that South Africa has the world’s biggest population […]

By: Sthulile Mdletshe Usekela Ngqongqoshe wezeMpilo uSibongiseni Dhlomo uthi ama-generator anikelwe izwe laseChina esifundazweni saKwaZulu-Natal azolekelela kakhulu enkingeni kagesi. UDhlomo usho kanje njengoba uNgqongqoshe kagesi uKgosientsho Ramokgopa ehambele indawo yaseHowick ngaphandle kwase Pietermaritzburg nalapho kwethulwe khona ngokusemthethweni ama generator. UNgqongqoshe wezeMpilo uthi lama-generator azonikezwa izikole, nemitholampilo khona esifundazweni saseKZN ngenhloso yokulekelela kugesi. Lokhu kwenzeka nje […]

By: Xolani Khumalo Iqembu le-Economic Freedom Fighters (EFF) selikhombe ngenjumbane uhulumeni wenhlangano ebusayo iwusola ngokucekela phansi iposi lakuleli iSouth African Post Office. Lithi iposi lakuleli ngendlela isimo esibheda ngayo kulo seliza lafakwa ngaphansi kwe-Business Rescue kusukela ngo-July. Phambilini-ke sekuke kwavele ukuthi lesiskhungo sikaHulumeni sidinga ukuthasiselwa ngemali engango 3.8 billion wamarandi ukuze sibuyele ekusebenzeni ngendlela. Owe-EFF […]

By: Zilungile Mkhize Inhlangano ekhuthaza iphinde igqugquzele izakhamuzi ngezinhlelo zokuzivikela ku-HIV, i-Treatment Action Campaign, ithi kubalulekile ukuqhakambisa isiko lokuhlolela igciwane lesandulela ngculazi, kanye nokufundisa abantu ngaleligciwane. Isikhulu esiphezulu kwa-TAC uMzamo Zondi, sithi ayisoze yaminingi imikhankaso egqugquzela ukulwisana naleligciwane, ukuzithiba kwabantu ocansini olungavikelekile, kanjalo nokubaluleka kwama ARV kumuntu osekutholakale ukuthi usephila neHIV. Namhlange kubungazwa i-Aids Day, […]

he KwaZulu-Natal Premier Nomusa Dube-Ncube, MEC for Transport, Community Safety and Liaison Sipho Hlomuka, Head of Transport Department, Siboniso Mbhele and Inkosi Rubert Sifiso Shinga, Chairperson of the KwaZulu-Natal House of Traditional Leaders arrived at the Pinetown Road Traffic Inspectorate (RTI) for the launch of the New KZN Licence Numbering System. The Executive Council received […]

By: Sithulile Mdletshe Ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natala, uNhlanhla Mkwanazi, uthi iziboshwa ezitokile nezigwetshiwe zisanomthelela omkhulu ebugebengwini obuqhubekayo nsuku zonke. UMkhwanazi usho kanje e-Phalamende ethula izinhlelo abanazo ngokusebenzisana nezinhlaka ezahlukene zokuphepha ukulwisana nobugebengu. Uthi isikhathi esiningi lezi ziboshwa eziyingozi ezidonsa ejele ngamacala abucayi okubalwa awokudlwengula, awokubamba inkunzi, awokuthumba kanye nokubulala izona ezikhipha umyalelo oya ngaphandle. Uthi ke […]

By: Buhle Mbhele Police minister Bheki Cele has welcomed the sentencing of one of the instigators of the July 2021 civil unrest. Pietermaritzburg High Court sentenced Mdumiseni Zuma to 12 years behind bars, with two years suspended. In September, he was convicted on charges of committing public violence and incitement to commit arson. The charges […]

By: Staff Writer The Pietermaritzburg Regional Court has sentenced Mdumiseni Zuma to an effective 12-years in prison for inciting public violence during the July 2021 unrest. He was convicted under the Riotous Assemblies Act for creating and distributing an inciteful video about Brookside Mall on WhatsApp. The court heard evidence from a mall manager, estimating […]

By: Buhle Mbhele Professor Khangelani Zuma has dismissed a recent headline by a national newspaper which says ‘Black women don’t want condoms’. He says this reveals a lack of research and puts at risk the quality of work done by researchers. The Star newspaper published an article in its latest release which reports that the […]

By: Nompendulo Ngubane Labour Analyst Michael Bagraim says the unemployment issue continues to be the biggest worry in South Africa, especially to the youth. Bagraim says their latest survey, Afrobarometer study released in August has shown that 54% of people between the ages of 18 and 35 lack jobs. He says despite the problem of […]

By: Xolani Khumalo Iqembu le-Inkatha Freedom Party  KwaZulu-Natal, lithi isihlava esibhindlangile sokudutshulwa kwabantu kulesifundazwe sikhomba ukuthi kumele kubhekisiswe umthetho olawula ukuphathwa kwezibhamu. Lokhu kuza emva kwesigameko esenzeke izolo esithuse abaningi sokudutshulwa kwamalunga amane omndeni esenzeke eMfume esigodini saseEzinhlongeni. Owe-IFP uBlessed Gwala uthi kuzomele unqandwe lomkhokha odalwa izigelekeqe ezihlasela abantu mihla namalanga zihlome ngezibhamu engingekho emthethweni. […]

By: Xolani Khumalo Kulindeleke ukuthi avele enkantolo kaMantshi namhlanje owesimame okhalelwe amasongo kaSgonyela oneminyaka engu-29 ubudala oqole ophunyelwe izimali esikhwameni sabalimele ezingozini zomgwaqo, iRoad Accident Fund. Kubikwa ukuthi ngoNovember wangonyaka owedlule lona wesimame obesebenza njengonobhala enkampanini yabammeli eHillcrest, waqola umuntu imali yakhe engaphezu kuka-1,6 million wamarandi eyabe ifakwe kubammeli. Kuthiwa lona owesimame wayelokhe emshonisa le […]

By: Xolani Khumalo Minister in the Presidency for Women, Youth and Persons with Disabilities, Nkosazana Dlamini Zuma, has sent a plea to men across the country to commit themselves to protecting and ending violence against women and young girls. She had been speaking at this year’s Men’s Positive Masculinity Conference in Pretoria. Her comments come […]

By: Pamella Majola INkantolo ePhakeme yaseMgungundlovu  isigixabeze uSongezo Mpulampula odilikajele ababili ngecala lokudlwengula kanye nokubulala ingane eneminyanya engu-4 ubudala. Imbiko yamaphoyisa ithi uMpulampula noneminyaka engu-22 ubudala wadonsela lengane endlini yangasese nala wayidlwengula khona wabeseyiklinya wazama nokuyithungela ngomlilo. Okhulumela uphiko lwabezokushushisa i-National Prosecuting Authority (NPA) uNatasha Ramkissan Kara uthi lesisigwebo sizokhombisa nabanye ukuthi awukho ushwele kulabo […]

By Ayanda Nyuswa Former Mamelodi Sundowns and Al Ahly coach Pitso Mosimane says it will take a special offer for him to take on a new coaching job at the moment, as he is looking to spend Christmas holidays with his family. Mosimane was speaking exclusively to the South African Football Journalists Association “SAFJA” on […]

By: Zilungile Mkhize Amalungu amane omndeni owodwa, asedutshulwa abulawa esigamekweni ekusolakala ukuthi ingxabano yomndeni, eMfume eningizimu neTheku. Lesigameko esenzeke namuhla, sishiye umphakathi uthukile njengoba labo abaqothe lomndeni ngenhlamvu bengakabanjwa nje. Okhulumela amaphoyisa uRobert Netshiunda uthi okwamanje izinkomba zithi lokhu kuhlasela kuhlobene nengxabano yomndeni, yize kungakacaci ukuthi imayelana nani. Uthi bazozama ngayoyonke indlela ukuthola ukuthi lokubulala […]

By: Buhle Mbhele A new state witness is set to take the stand in the Senzo Meyiwa murder trial this morning taking place at the Pretoria High Court. On Friday, AVL expert Michael du Preez wrapped up his report on the movements of the vehicle that transported one of the accused, Bongani Ntanzi the time […]

By: Sthulile Mdletshe Oyilunga le-Economic Freedom Fighters (EFF) ephalamende u-Busisiwe Mkhwebane uthi kumele Inhloko yamajaji uRaymond Zondo acacise ukuthi umi kuphi, ingabe ungusopolitiki noma uyijaji elingachemile. UMkhwebane uthi indlela uZondo aziphatha ngayo wenza ukuzimela kwakhe njengenhloko yeNkantolo yoMthethosisekelo ingabazeke. UMkhwebane uphinde wagxeka ezinye izikhungo zamajaji, okubalwa kuzona iHhovisi loMvikeli woMphakathi, iNational Prosecuting Authority (NPA) kanye […]

By: Menelisi Ndwandwe Sekunokwehlukana kwemizwa ngokuvulwa kwesibhedlela esisha i-Dr Pixley Ka Isaka Seme ngaKwaMashu enyakatho yeTheku. Lesibhedlela esidle izigidigidi zamarandi sesivulwe ngokusemthethweni ngumengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Kubikwa ukuthi lesibhedlela singesinye salezo odluliselwa kuso ngezinye izikhungo zezempilo ma udingo usizo olunzulu, kanti sidale nenqwaba yamathuba emisebenzi. Bekhuluma nezindaba zeGagasi FM, abanye babahlali abahambele lomcimbi sebesho kanje.

By:  Xolani Khumalo Two people have been shot while traveling in their car on Suzuka Road in Westmead just outside of Pinetown this morning. ALS Paramedics Gareth Jamieson says they responded to the call to find a bullet-riddled vehicle in the middle of the road. “On arrival, Paramedics found SAPS in attendance with the area […]


Gagasi FM

What You Want to HearBackground